پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر عباس صلاحی اردکانی

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

تحصیلات دانشگاهی: دکتری نماتد شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: salahi_abbas@yahoo.com

آدرس: ورامین - بلوار شهید قدوسی - مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی

تلفن: 36261782 - 36261780 - 021


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0