شنبه, 4 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

  • ساعت : ۸:۴۸:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۳۲۸۱۵
گزارش عملكرد یاوران تولید توسط رییس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران

دکتر صلاحی اردکانی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در جلسه یاوران تولید که به صورت وبینار و با حضور معاون وزیر و معاونان ایشان برگزار گردید گفتند مرکز تهران در خصوص عملکرد یاوران تولید در استان تهران گفتند این مرکز با احصاء مشکلات از بخش های مختلف کشاورزی استان و دسته بندی آنها به دو بخش علمی و غیر علمی، اقدام به حل مشکلات کشاورزان منطقه کرده است.

ایشان در این خصوص گفتند: مشکلات استان تهران به دو دسته علمی و غیر علمی تقسیم شد و برای آن دسته از مشکلات علمی که نیاز به حضور محقق بود، همکاران محقق معین در محل حضور یافته و مسائل را بررسی کردند و در مورد مواردی دیگر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده ایم که به صورت دوره‌ای توسط معاونت آموزش در مدیریت های خدمات و مزرعه کشاورزان اجرا خواهد شد.

ایشان همچنین گفتند یک سری از واحدهای وابسته به کشاورزی توسط مرکز شناسایی شده‌اند که غیر فعال، راکد و یا نیمه فعال هستند مرکز این واحد ها را به اتفاق همکاران در مرکز جهاد کشاورزی استان شناسایی کرده است که فعال شدن آنها می تواند در زنجیره تولید اثرگذار باشد و اقداماتی جهت فعالسازی آنها انجام شده است.

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها