شنبه, 4 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

  • ساعت : ۱۳:۴۵:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۳۳۲۲۹
برگزاری دوره آموزشی زراعت گلرنگ در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران

دکتر بصیر صمدی فیروزآباد محقق دانه های روغنی بخش تحقیقات روشهای نوین زراعی و باغی مرکز تحقیقات با اعلام برگزاری دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت گلرنگ گفتند: ابن دوره با محتوای آموزشی :

کلیات، تعاریف ،اصول توسعه کشت آبی گلرنگ
عرصه های مناسب زراعت دیم و آبی گلرنگ
ارقام گلرنگ زراعت آبی و دیم گلرنگ
آشنایی با عوامل آسیب رسان و شیوه مدیریت آن ها
برداشت گلچه ها و دانه های گلرنگ
اصول کاشت ، داشت و برداشت
بازدید مزرعه و شناخت اهمیت زراعت گلرنگ در تناوب ، آشنایی با عملیات زراعی کاشت ، داشت و برداشت گلرنگ طی سه جلسه  در 14، 21 و 28 آبانماه به صورت وبینار برای کارشناسان و بهره برداران برگزار شده است .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها