شنبه, 4 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

  • ساعت : ۹:۱۵:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۳۶۱۵۱
حضور محققان مركز در جلسه وبینار گردهمایی محققان معین منطقه یك كشور

 گردهمایی محققان معین منطقه یک کشور (استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، سمنان، تهران، البرز و قم) با حضور معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان، معاون علمی و فناوری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان مازندران، پژوهشگر مروجان ارشد کل کشور، محققان معین منطقه 1،  دبیران محققان معین مناطق کشور و دبیران مروجان پهنه منطقه ۱ کشور، روز چهارشنبه 10 دی ماه سال جاری، در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی به‌صورت وبینار برگزار شد. محققان معین مرکز تهران نیز در این گرد همایی حضور یافتند و در جریان گزارش ها و برنامه های سازمان قرار گرفتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها