شنبه, 4 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

  • ساعت : ۱۰:۳۸:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۳۶۳۱۵
بازدید رئیس موسسه تحقیقات پنبه كشور از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

روز یک‏شنبه 14 دی ماه 1399 دکتر قربانی رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی این مرکز بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با همراهی دکتر کشیری انجام شد، ایشان از آزمایشگاه تکنولوژی الیاف، مجموعه بانک بذر ژنوتیپ‏ های پنبه و کنف و کارخانه پنبه بازدید کردند. در ادامه در جلسه‏ ای که با حضور دکتر صلاحی رئیس مرکز و همکاران بخش برگزار گردید مشکلات مربوط به کاهش شدید نیروی انسانی و اثرات آن بر فعالیت‏های پژوهشی، آزمایشگاه تکنولوژی الیاف و نگه‏داری ژرم‏ پلاسم‏ ها مطرح گردید. دکتر قربانی ضمن انجام هماهنگی‏ های اولیه، قول مساعد برای کاهش مشکلات را دادند. در پایان در خصوص اجرای بهتر پروژه‏ های تحقیقاتی و تولید هسته‏ های اولیه بذر ارقام پنبه و نیز اجرای پروژه مشترک کنف بحث و تبادل نظر شد.

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها