شنبه, 4 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

  • ساعت : ۱۰:۵۷:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۳۶۵۱۸
برگزاری دوره آموزشی فیزیولوژی عملكرد گیاهان زراعی

دوره آموزشی فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به صورت وبینار برگزار شد.دکتر علی نادری عارفی عضو هیات علمی و رییس بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی مرکزگفتند دراین دوره کاربران با تعاریف فیزیولوژی و فرمولهای مربوطه ، سازگاری گیاهان با محیط و عوامل وابسته به آن ، انواع رشد و نمو گیاهان و عوامل موثر بر آنها ، الگوی کاشت مناسب و تراکم مطلوب در گیاهان ،موازنه انرژی و راههای جذب و دفع آن در گیاهان ،واکنش روشنایی هیل به تنفس نوری ، چرخه گیاهانCAM.C4.C3 روشهای اندازه گیری فتوسنتز ،انتقال و اختصاص مواد و تاثیر عوامل مختلف بر آن ، راهکارهای فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد محصول ، عوامل محیطی موثر در فتوستنز و تنفس، بررسی فیزیولوژی پس از برداشت، نقش هورمونها در تولید محصولات کشاورزی

آشنایی و کار با دستگاهای سنجش شاخصهای فیزیولوژیکی ( LAI متر، سولاری متر و ...) بررسی و ردیابی عنصر پتاسیم در گیاه آشنا خواهند شد.

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها